Αναζήτηση στο site
  Τελευταίες Αναβαθμίσεις 2018

Όλες οι παρακάτω αναφερόμενες αναβαθμίσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις είναι διαθέσιμες μέσω live update.

 • Δεκέμβριος 2018
  • Δίκτυα Αποχέτευσης 2019: Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από Bing maps και δίκτυο τριγώνων. (31/12/2018)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Υπολογισμός υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από Bing Maps. (31/12/2018)
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2019: Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους (σημείων αλλά και ενδιάμεσων κόμβων αγωγών) από δίκτυο τριγώνων. (28/12/2018)
 • Οκτώβριος 2018
 • Σεπτέμβριος 2018
  • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 1.94 beta. (30/09/2018)
 • Αύγουστος 2018
 • Ιούλιος 2018
 • Ιούνιος 2018
  • Έκδοση 1.1.1 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Differential Evolution DE/best/2/bin. (04/06/2018)
 • Μάιος 2018
 • Απρίλιος 2018
  • Έκδοση 1.1.0 του xlOptimizer add in: Προσθήκη του πολυκριτηριακού αλγορίθμου NSGA-III. (02/04/2018)
 • Ιανουάριος 2018
  • Δίκτυα Ύδρευσης 2018: Τροποποίηση λειτουργίας τύπου Clement στις αρδεύσεις προς συμμόρφωση με την σχετική Εγκύκλιο 5/10/2017. (26/01/2018)
  • Έκδοση 1.0.12 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Differential Evolution DE/rand/2/bin. (23/01/2018)
  • Έκδοση 1.0.11 του xlOptimizer add in: Προσθήκη αλγορίθμου Artificial Bee Colony. (09/01/2018)
Παλαιότερες Αναβαθμίσεις
Αναβαθμίσεις έτους 2017.
Αναβαθμίσεις έτους 2016.
Αναβαθμίσεις έτους 2015.
Αναβαθμίσεις έτους 2014.
Αναβαθμίσεις έτους 2013.
Αναβαθμίσεις έτους 2012.
Αναβαθμίσεις έτους 2011.
Αναβαθμίσεις έτους 2010.
  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA