Αναζήτηση στο site
  Υποστήριξη :: Συχνές Ερωτήσεις :: Υδραυλικά Προγράμματα 2.x
Ποιες είναι οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων;

Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, οι αναβαθμίσεις αποστέλλονταν σε όλους τους νόμιμους χρήστες περιοδικά σε CD.

Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να συγκρίνετε τις εκδόσεις των προγραμμάτων που έχετε με τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα. Για να αποκτήσετε τις τελευταίες εκδόσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε μια προσφορά αναβάθμισης.

Σημείωση: Για τη διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιείστε το εργαλείο πληροφόρησης εκδόσεων.

Προγράμματα
Αγωγοί υπό πίεση 2.0 b50
Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή 2.0 b59
Βάση δεδομένων ιδιοτήτων ρευστών 2.0 b53
Βάση δεδομένων όμβριων καμπυλών 2.0 b61
Διατομές αγωγών 2.0 b97
Δίκτυα ακαθάρτων 2.0 b55
Δίκτυα ομβρίων 2.0 b181
Δίκτυα ύδρευσης 2.0 b21
Ομοιόμορφη ροή 2.0 b65
Πλημμυρικό κύμα 2.0 b42
Σύνθεση υδρογραφημάτων 2.0 b43
Συντάκτης μηκοτομής δικτύων 2.0 b31
Ταχέως μεταβαλλόμενη ροή 2.0 b30
Υδραυλικό πλήγμα 2.0 b53
Υπολογισμός αντλίας 2.0 b102
Υπολογισμός πλημμυρικών παροχών 2.0 b198
Υπολογισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2.0 b38
Εργαλεία
Διαχειριστής εκτυπώσεων 2.0 b125
Κυρίως κατάλογος 2.0 b233
Προμέτρηση χωματισμών 2.0 b28
Σχεδιαστής μηκοτομής 2.0 b190

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA