Αναζήτηση στο site
  Υποστήριξη :: Συχνές Ερωτήσεις :: Υδραυλικά Προγράμματα 3.x
Ποιες είναι οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων;

Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, οι αναβαθμίσεις αποστέλλονταν σε όλους τους νόμιμους χρήστες περιοδικά σε CD.

Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να συγκρίνετε τις εκδόσεις των προγραμμάτων που έχετε με τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα. Για να αποκτήσετε τις τελευταίες εκδόσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε μια προσφορά αναβάθμισης.

Σημείωση: Για τη διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιείστε το εργαλείο πληροφόρησης εκδόσεων.

Προγράμματα
Ομοιόμορφη ροή σε χείμαρρους και ποταμούς 3.0 b59
Ανομοιόμορφη ροή σε χείμαρρους και ποταμούς 3.0 b44
Δίκτυα ομβρίων 3.0 b341
Πλημμυρικό κύμα 3.0 b73
Υδραυλικό πλήγμα 3.0 b71
Προσομοίωση ταμιευτήρα 3.0 b40
Επίλυση διατομών αγωγών 3.0 b163
Αγωγοί υπό πίεση 3.0 b72
Water networks 3.0 b25
Σύνθεση υδρογραφημάτων 3.0 b79
Δίκτυα ακαθάρτων 3.0 b317
Υπολογισμός πλημμυρικών παροχών 3.0 b243
Υπολογισμός φρεατίων υδροσυλλογής 3.0 b63
Προμέτρηση δικτύου 3.0 b106
Επίλυση οχετών 3.0 b47
Δίκτυα υπό πίεση 3.0 b330
Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου 3.0 b188
Υδροηλεκτρικά έργα 3.0 b17
Υπολογισμός αντλίας 3.0 b139
Εργαλεία
Βάση δεδομένων ιδιοτήτων ρευστών 3.0 b60
Βάση δεδομένων ομβρίων καμπυλών 3.0 b75
Συντάκτης μηκοτομής δικτύων 3.0 b211
Διαχειριστής εκτυπώσεων 3.0 b203
Πρόγραμμα αναβάθμισης 3.0 b63
Κυρίως κατάλογος 3.0 b274
Μετατροπή μονάδων 3.0 b30
Σχεδιαστής μηκοτομής 3.0 b233/b109
Σχεδιαστής μηκοτομής χειμάρρων και ποταμών 3.0 b21

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA