Αναζήτηση στο site
  Υποστήριξη :: Συχνές Ερωτήσεις :: TechnoLogismiki Works
Τι είναι το λάθος συνέχειας στα δίκτυα αποχέτευσης;

Κατά την επίλυση ενός δικτύου αποχέτευσης, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει για λάθος συνέχειας. Αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με το πόσο σταθερή είναι η ροή σε ένα δίκτυο και το πόσο επιρρεπής είναι αυτή σε τυχόν μικροαλλαγές. Δεν πρόκειται για σφάλμα στην εισαγωγή των δεδομένων ή στην επίλυση και μπορεί να αγνοηθεί.
  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA