Αναζήτηση στο site
  Υποστήριξη :: Συχνές Ερωτήσεις :: Υδραυλικά Προγράμματα 1.x
Όταν δημιουργείται DXF, το πάχος και το χρώμα της γραμμής χάνονται.

Οι προδιαγραφές του αρχείου DXF (v14 ή νεώτερες εκδόσεις) δεν υποστηρίζουν πάχη γραμμών και χρώματα γραμμών. Ως εκ τούτου, όταν γίνεται εξαγωγή σε DXF, οι γραμμές θα έχουν το ίδιο (εξ' ορισμού) πάχος και το ίδιο (εξ' ορισμού) χρώμα. Το πρόβλημα αυτό δε μπορεί να διορθωθεί λόγω περιορισμών του φορμά DXF. Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται όταν χρησιμοποιείται DXF v2000 ή νεώτερο.
  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA