Αναζήτηση στο site
  Υποστήριξη :: Τελευταίες Αναβαθμίσεις

Όλες οι παρακάτω αναφερόμενες αναβαθμίσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις είναι διαθέσιμες μέσω live update.

  • Ιούνιος 2020
    • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 2.02 beta. (26/06/2020)
  • Μάιος 2020
  • Μάρτιος 2020
  • Φεβρουάριος 2020
    • Νομοσκόπιο: Aναβάθμιση βάσης δεδομένων στην έκδοση 2.01 beta. (29/02/2020)
  • Ιανουάριος 2020
Παλαιότερες Αναβαθμίσεις
Αναβαθμίσεις έτους 2019.
Αναβαθμίσεις έτους 2018.
Αναβαθμίσεις έτους 2017.
Αναβαθμίσεις έτους 2016.
Αναβαθμίσεις έτους 2015.
Αναβαθμίσεις έτους 2014.
Αναβαθμίσεις έτους 2013.
Αναβαθμίσεις έτους 2012.
Αναβαθμίσεις έτους 2011.
Αναβαθμίσεις έτους 2010.
  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA