Αναζήτηση στο site
  Προϊόντα :: Βιβλία
Περί Λιμένων

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το τρίτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους λιμένες. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων των νόμων 2971/2001, 2932/2001, 2160/1993 και πολλών άλλων συναφών νομοθετημάτων που αφορούν τους τουριστικούς, εμπορικούς, αλιευτικούς, κ.λπ. λιμένες στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00 €
Περί Ρεμάτων

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το δεύτερο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τα ρέματα. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων όλων των νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00 €
Περί Αιγιαλού και Παραλίας

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00 €
Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής Δεύτερη Έκδοση

Αντιμετωπίζονται θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Τεχνικής Υδρολογίας όπως οι επιλύσεις δικτύων υποδομής, καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, οχετών και άλλων συναφών προβλημάτων. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. 
28.17 €
Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων

Αναπτύσσονται επιλεγμένα θέματα ροής με ελεύθερη επιφάνεια τα οποία συνοδεύονται από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. Η θεματολογία του βρίσκει εφαρμογή μεταξύ άλλων σε δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, οχετούς και αποχέτευση έργων οδοποιίας. 
28.17 €
Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής

Αντιμετωπίζονται θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Τεχνικής Υδρολογίας όπως οι επιλύσεις δικτύων υποδομής, καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, οχετών και άλλων συναφών προβλημάτων. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. 
28.17 €


  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2019 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA