Αναζήτηση στο site
  Αμοιβές Μελετών

Έκδοση 14.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόγραμμα Αμοιβές Μελετών υπολογίζει τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών: Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες, Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδικών & σιδηροδρομικών), Μελέτες τεχνικών έργων, Μελέτες λιμενικών έργων, Μελέτες υδραυλικών έργων, Περιβαλλοντικές μελέτες, Αμοιβές μελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων, Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες και μελέτες, Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου - εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές μελέτες.
Το πρόγραμμα ακολουθεί τη νομοθεσία όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΕΟ/α/ο/1257.

Δυνατότητες

 • Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών.
 • Ενσωματωμένες κατηγορίες:
  • Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες
  • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδικών & σιδηροδρομικών)
  • Μελέτες τεχνικών έργων
  • Μελέτες λιμενικών έργων
  • Μελέτες υδραυλικών έργων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Αμοιβές μελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων
  • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες και μελέτες
  • Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου - εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές μελέτες
 • Δυνατότητα εκτίμησης των απαιτούμενων τάξεων πτυχίων για την εκπόνηση των μελετών.
 • Υπολογισμός του τκ με 3 δεκαδικά ψηφία ή πλήρη ακρίβεια.
 • Δημιουργία κατηγοριών και υποκατηγοριών ανάλογα με την μελέτη.
 • Ενσωματωμένη πλήρης νομοθεσία σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης λέξεων κλειδιών. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι εκδόσεις:
  • ΔΜΕΟ/α/ο/1257
  • ΔΜΕΟ/α/ο/2361
  • Δ17γ/10/39/ΦΝ439
  • ΔΜΕΟ/α/ο/2229.
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων από Microsoft Word και Microsoft Excel.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word, για απόλυτα επαγγελματικές εκτυπώσεις με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Εκτύπωση του κειμένου των άρθρων στο μορφοποιημένο Microsoft Word.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
Demo
Εγχειρίδιο Χρήσης
Ισχύουσα Νομοθεσία

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Διαχείριση κατηγοριών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Προσθήκη υποέργου
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Λεπτομέρειες υποέργου
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Απαιτούμενα πτυχία
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


179.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA