Αναζήτηση στο site
  Τεύχη Δημοπράτησης

Έκδοση 12.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόγραμμα Τεύχη Δημοπράτησης υπολογίζει τον προϋπολογισμό των έργων με τα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται τα ακόλουθα τιμολόγια έργων: ΥΔΡ, ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΦΡΑ, ΠΡΣ, ΛΙΜ και ΗΛΜ. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δικά του άρθρα ή να εισάγει τιμές σε άρθρα που δεν έχουν για να καλύψει κάθε δυνατή περίπτωση.
Με ένα κλικ δημιουργούνται τα τεύχη προϋπολογισμού, τιμολογίων, διακήρυξης (Α, Β ή Γ), οικονομικής προσφοράς και τεχνικής περιγραφής.

Δυνατότητες

 • Υπολογισμός με τιμές 2005 έως και 2013.
 • Τεύχη δημοπράτησης:
  • Προϋπολογισμός μελέτης
  • Προϋπολογισμός προσφοράς
  • Τιμολόγιο μελέτης
  • Τιμολόγιο προσφοράς
  • Τεχνική περιγραφή
  • Έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • Διακήρυξη τύπου Α, Β και Γ
  • Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
  • Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
  • Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
 • Υποστηρίζεται άπειρος αριθμός άρθρων, κατηγοριών και υποκατηγοριών.
 • Απλή εισαγωγή δεδομένων με drag & drop και εύκολη αναζήτηση.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή μεμονωμένων άρθρων χρήστη.
 • Πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας ασφάλτου.
 • Αυτόματο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ΕΤΕΠ με πλήρη αντιστοίχιση με τα επίσημα τιμολόγια.
 • Βάση δεδομένων τιμών ασφάλτου με ενημέρωση από το Internet.
 • Εισαγωγή άρθρων απευθείας σε υποκατηγορίες.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων με χρήση προτύπων στο Word.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης
 • Παραδείγματα χρήσης
 • Live Update
Demo
Εγχειρίδιο Χρήσης
Εκτύπωση Προϋπολογισμού
Εκτύπωση Τιμολογίου Μελέτης

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Εισαγωγή γενικών δεδομένων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Αναζήτηση άρθρων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επεξεργασία / δημιουργία άρθρων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


319.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA