Αναζήτηση στο site
  Υδραυλικός Επιλυτής

Έκδοση 19.0 - Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει προβλήματα ροής σε διατομές με ελεύθερη επιφάνεια, διατομές υπό πίεση, θυροφράγματα, οπές, υπερχειλιστές, σχάρες, στόμια, σχάρες και στόμια, σχάρες σε χαντάκια, σχαρωτούς αγωγούς, αντλίες, στρόβιλους αντίδρασης, αναστρέψιμους στρόβιλους και αντλίες υδροηλεκτρικών. Η επίλυση γίνεται ως προς ένα άγνωστο μέγεθος το οποίο καθορίζεται από το χρήστη. Για παράδειγμα, οι διατομές με ελεύθερη επιφάνεια μπορεί να έχουν ως άγνωστο μέγεθος το βάθος ροής ή την παροχή, μεταξύ άλλων.

Δυνατότητες

 • Ταυτόχρονη επίλυση απεριόριστου αριθμού προβλημάτων.
 • Ενσωματωμένοι επιλυτές:
  • Επίλυση οποιασδήποτε διατομής με ελεύθερη επιφάνεια ή υπό πίεση
  • Θυροφράγματα ή οπές
  • Υπερχειλιστές
  • Σχάρες
  • Στόμια
  • Σχάρες με στόμια
  • Σχάρες σε χαντάκια
  • Αντλίες
  • Στρόβιλοι αντίδρασης
  • Στρόβιλοι αναστρέψιμοι
  • Αντλίες υδροηλεκτρικών.
 • Η διατομή μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα ανοικτά ή κλειστά πολύγωνα ή συνδυασμό αυτών.
 • Ο επιλυτής χρησιμοποιεί ακριβείς αναλυτικές εξισώσεις για τα καμπυλόγραμμα πολύγωνα και τις πλέον δημοφιλής εξισώσεις ολοκλήρωσης τριβής:
  • Lotter
  • Cox
  • Pavlovskii
  • Colebatch
  • Horton.
 • Ο κάθε επιλυτής έχει τη δυνατότητα να επιλύει το πρόβλημα ως προς πολλά διαφορετικά μεγέθη.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων από DXF/GIS/GPS/GRD
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων από Microsoft Excel ή άλλα spreadsheets.
 • Υποδειγματικά τεύχη σε Microsoft Word ή απευθείας στον εκτυπωτή.
 • Βάσεις δεδομένων:
  • συντελεστές τριβής
  • υλικά.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Γραφικές παραστάσεις αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση ευαισθησίας χρησιμοποιώντας από μια έως πέντε μεταβλητές με τη βοήθεια πίνακα ή γραφήματος.
 • Νέα επιλογή εκτύπωσης: Μορφοποιημένο Microsoft Word για ακόμα καλύτερες εκτυπώσεις.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2
Δείγμα Τεύχους

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Εισαγωγέας διατομών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Τύπος τριβών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Παραμετροποιήσιμες βάσεις δεδομένων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Δικλείδες σε προβλήματα αντλιών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Πίνακες διαστασιολόγησης
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Γραφήματα διαστασιολόγησης
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


225.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA