Αναζήτηση στο site
  Υδατικό Ισοζύγιο

Έκδοση 18.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αυτό προσομοιώνει τον υδρολογικό κύκλο λεκάνης απορροής σε μηνιαίο χρονικό βήμα. Ο πυρήνας υπολογισμών μπορεί να υπολογίσει τη δυνητική εξατμισοδιαπνοή με πολλές μεθόδους (Thornthwaite, Penman-Montieth, κλπ). Προαιρετικά, για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδρολογικό κύκλο της λεκάνης, μπορούν να δημιουργηθούν συνθετικές σειρές βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών με χρήση απλών στοχαστικών μοντέλων (αυτοσυσχέτισης, κινούμενων μέσων όρων, κλπ). Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται σενάρια κλιματικής αλλαγής μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η σύγκριση με το σενάριο αναφοράς (χωρίς κλιματική αλλαγή) ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Δυνατότητες

 • Ο επιλυτής του μοντέλου μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες προσομοίωσης του υδατικού κύκλου της λεκάνης απορροής με ή χωρίς σενάρια κλιματικής αλλαγής.
 • Εκτίμηση δυνητικής εξατμισοδιαπνοής με:
  • Penman-Montieth
  • Thornthwaite
  • Blaney-Criddle.
 • Κατηγοριοποίηση των δεδομένων για:
  • σχετική υγρασία
  • σχετική ηλιοφάνεια
  • ταχύτητα του ανέμου.
 • Χειροκίνητη εισαγωγή των παραμέτρων ρύθμισης (calibration).
 • Αυτόματη εκτίμηση από το μοντέλο βελτιστοποιώντας την τιμή του αριθμού Nash (αυτοσυσχέτιση) των παραμέτρων ρύθμισης.
 • Για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι δυνατή η χρήση έως και 30,000 διαφορετικών πειραμάτων, που κάθε ένα εξ αυτών δίδουν τη μηνιαία μεταβολή στην κατακρήμνιση και στη θερμοκρασία.
 • Δυνατότητα δημιουργίας συνθετικών χρονοσειρών κατακρημνίσεων και θερμοκρασιών κρατώντας σταθερά κάποια στατιστικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ιστορικών χρονοσειρών. Τα υποστηριζόμενα στοχαστικά μοντέλα είναι τα:
  • AR(1)
  • AR(2)
  • MA(1)
  • ARMA(1,1).
 • Τεστ καταλληλότητας Anderson για επιλογή των κατάλληλων στοχαστικών μοντέλων.
 • Τεστ Portmanteau για επιλογή του καταλληλότερου στοχαστικού μοντέλου.
 • Εισαγωγή υδρολογικών δεδομένων από αρχεία Excel CSV, αρχεία ASCII ή απευθείας εισαγωγή τους στον editor του προγράμματος, που είναι πλήρως συμβατός με το Microsoft Excel.
 • Γράφημα ρύθμισης (calibration) χρησιμοποιώντας μηνιαία ή ετήσια αποτελέσματα graph χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση και την επιβεβαίωση της ρύθμισης.
 • Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας μηνιαίο ή ετήσιο βήμα.
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων από Microsoft Excel ή άλλα spreadsheets.
 • Υποδειγματικά τεύχη σε Microsoft Word ή απευθείας στον εκτυπωτή.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word για ακόμα καλύτερες εκτυπώσεις.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Tip of the day.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Δείγμα Τεύχους

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Σενάρια κλιματικής αλλαγής
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Παράμετροι ρύθμισης
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Συνθετικές σειρές κατακρημνίσεων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Ρύθμιση μοντέλου
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Τεστ Anderson
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Γραφήματα
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


129.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA