Αναζήτηση στο site
  Ρύποι Οχημάτων

Έκδοση 15.0 - Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει τους εκπεμπόμενους αέριους ρύπους οχημάτων (ΕΙΧ, φορτηγών, μοτοσικλετών και λεωφορείων), χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του στόλου, τα χαρακτηριστικά των καυσίμων, τα μετεωρολογικά δεδομένα και την ακολουθούμενη πολιτική. Το πρόγραμμα μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε πλήθος ενοτήτων και σεναρίων. Στον υπολογιστικό πυρήνα βρίσκετα το γνωστό μοντέλο υπολογισμών ρύπων της EPA Mobile 6.2. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού μπορούν να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα. Υπολογίζονται επίσης θειικά (SO2, SO4), εκπεμπόμενα σωματίδια μολύβδου, αμμωνίας, λόγω φθοράς ελαστικών και φρένων, κλπ. Τέλος υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τοξικών αερίων, όπως η βενζίνη, ο μεθυλ-τρι-βουτιλικός αιθέρας, το βουταδιένιο 1,3, η φορμαλδεϋδη, η ακεταλδεϋδη και η ακρυλαλδεϋδη.

Δυνατότητες

 • Απεριόριστος αριθμός ενοτήτων και σεναρίων.
 • Τα δεδομένα είναι κατηγοριοποιημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη και απλή η εισαγωγή τους.
 • Ενσωματωμένες κατηγορίες:
  • περιγραφή ρύπων που θα μελετηθούν
  • συνθηκών του περιβάλλοντος
  • περιγραφή χαρακτηριστικών του στόλου των οχημάτων
  • εναρμόνιση με υφιστάμενες νομοθεσίες και κανονισμούς εκπομπής ρύπων
  • εισαγωγή χαρακτηριστικών της καύσιμης ύλης.
 • Υποστηρίζονται 28 κατηγορίες οχημάτων που κινούνται με βενζίνη, πετρέλαιο ή / και φυσικό αέριο.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή μελετών που έχουν δημιουργηθεί για τo μοντέλo Mobile 6.2, Mobile 6.1/6.0, Mobile 5a/5b.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων από και προς το Excel, αρχεία κειμένου ASCII ή απευθείας στον editor του προγράμματος.
 • Μετρικές ή αγγλικές μονάδες.
 • Όλες οι βάσεις δεδομένων για τις κοινές μεταβλητές και τις σταθερές μπορούν να παραμετροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς χρήστες ή / και προγράμματα.
 • Γραφήματα εκπομπής ρύπων ή πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως συμβατή με τις εκδόσεις του μοντέλου Mobile της EPA από την έκδοση 5a έως και την 6.2.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων από Microsoft Excel ή άλλα spreadsheets.
 • Υποδειγματικά τεύχη σε Microsoft Word ή απευθείας στον εκτυπωτή.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word για ακόμα καλύτερες εκτυπώσεις.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Δείγμα Τεύχους

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επιλογή σωματιδίων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επιπρόσθετοι ρύποι
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Πρόγραμμα επιθεώρησης / συντήρησης
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Εισαγωγή αρχείων Mobile 5x/6.x
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Παράγοντες εκπομπής
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Γραφήματα
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


249.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA