Αναζήτηση στο site
  Ηχορύπανση Εργοταξίων

Έκδοση 13.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στο γνωστό μοντέλο Roadway Construction Noise Model v1.1 της Federal Highway Administration (FHWA). Χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της πρόβλεψης της ηχορύπανσης από εργοτάξια. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατασκευή λαμβάνει χώρα πλησίον κατοικιών και εμπορικών θέσεων, ο θόρυβος που προέρχεται από τις εργασίες θα πρέπει να περιορίζεται και να παρακολουθείται με σκοπό την αποφυγή επιπτώσεων στις τριγύρω χρήσεις γης. Επιπρόσθετα, ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ίδια την πρόοδο των εργασιών. Σε κάθε εργοτάξιο θα πρέπει να ισορροπούνται οι ανάγκες αφενός μεν των τριγύρω περιοχών για ησυχία και ηρεμία και αφετέρου οι ανάγκες του εργοταξίου για γρήγορη πρόοδο των εργασιών.

Δυνατότητες

 • Απεριόριστος αριθμός αποδεκτών.
 • Απεριόριστος αριθμός μηχανημάτων.
 • Παραμετροποιήσιμα κριτήρια ορίων θορύβου
 • Βάση δεδομένων μηχανημάτων που μπορεί να παραμετροποιηθεί από το χρήστη.
 • Χωριστοί υπολογισμοί για ημέρα, εσπέρα και νύχτα.
 • Το πρόγραμμα είναι πλήρως συμβατό με το μοντέλο Roadway Construction Noise Model v1.1 της Federal Highway Administration (FHWA).
 • Εισάγετε δεδομένα από αρχεία κειμένου ASCII ή απευθείας στον editor του προγράμματος.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Με ένα κλικ μπορείτε να εξάγετε το σύνολο ή μέρος των δεδομένων και των υπολογισμών σε εξωτερικό αρχείο ASCII, στο Microsoft Word και / ή στο Microsoft Excel.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word για ακόμα καλύτερες εκτυπώσεις.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Δείγμα Τεύχους

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Click to view full image in a new window

Απεριόριστοι αποδέκτες
Click to view full image in a new window

Επιλογή επιλυτή
Click to view full image in a new window

Παραμετροποιήσιμα όρια θορύβου
Click to view full image in a new window

Βάση δεδομένων μηχανημάτων
Click to view full image in a new window

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Click to view full image in a new window

 


179.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA