Αναζήτηση στο site
  ΤεχνοΛογισμική #7 - 20080828

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση TechnoLogismiki Works 2009

Η ΤεχνοΛογισμική είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διάθεση της νέας έκδοσης TechnoLogismiki Works 2009. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν βελτιωμένες εκδόσεις των ήδη καθιερωμένων στην αγορά εφαρμογών υδραυλικής, υδρολογίας, περιβαλλοντικών και αμοιβών μελετών της ΤεχνοΛογισμικής.

Τα νέα προγράμματα διατηρούν συμβατότητα με τις παλαιότερες εκδόσεις και, όπως πάντα, διατίθενται απολύτως δωρεάν στους κατόχους ενεργών συμβολαίων υποστήριξης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικότερες βελτιώσεις των κυρίων προγραμμάτων υδραυλικής σε σχέση με την απερχόμενη σειρά Works 2008:

Δίκτυα Ύδρευσης

 • Πλήρως επανασχεδιασμένο περιβάλλον CAD.
 • Προδιαγραφές αγωγών, σκαμμάτων και φρεατίων.
 • Πλήρης αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση (αγωγοί, χωματουργικά, φρεάτια, σκάμματα, κλπ).
 • Έλεγχος λαθών δικτύου, όπως οι διπλοί κόμβοι και αγωγοί, ασύνδετοι κόμβοι, κλπ.
 • Πλήρης υποστήριξη του προτύπου LandXML. 
 • Εισαγωγή των δεδομένων τόσο σε οριζοντιογραφία όσο και σε μηκοτομή.
 • Βελτιωμένη εκτύπωση σε Microsoft Word. 
 • Βελτιωμένος επιλυτής με κατανοητά μηνύματα λάθους. 
 • Βελτιωμένη ανάγνωση αρχείων DXF. 
 • Νέα φόρμα παρουσίασης αποτελεσμάτων. 
 • Νέα φόρμα επιλογής αντικειμένων με περισσότερες δυνατότητες. 
 • Βελτιωμένο υπόβαθρο. 
 • Προαιρετικά συνδυάζεται με το νέο πρόγραμμα Εργαλεία Δικτύων Ύδρευσης.

Εργαλεία Δικτύων Ύδρευσης

 • Νέο προαιρετικό πρόγραμμα το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες του προγράμματος Δικτύων Ύδρευσης.
 • Αντιπληγματικός έλεγχος ακτινωτού δικτύου.
 • Αυτόματη τοποθέτηση εκκενωτών και αεροεξαγωγών.
 • Προχωρημένη επαναρίθμηση στοιχείων.
 • Ειδικές δυνατότητες τοποθέτησης αγωγών.

Δίκτυα Αποχέτευσης

 • Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων LandXML.
 • Βελτιωμένη εκτύπωση σε Microsoft Word.
 • Βελτιωμένο υπόβαθρο, το οποίο πλέον ενσωματώνεται στο αρχείο δεδομένων.
 • Έλεγχος δικτύου για τη διευκόλυνση ανεύρεσης και επιδιόρθωσης λαθών.
 • Μαζική μετονομασία αντικειμένων.
 • Τα υψόμετρα πυθμένα μπορεί να είναι απόλυτα ή βάθη μετρώμενα από το έδαφος.
 • Εντάχθηκαν επιπρόσθετοι έλεγχοι στη ρουτίνα προσομοίωσης χιονιού.
 • Είναι δυνατή η δημιουργία κατακλιζόμενης επιφάνειας σε ένα φρεάτιο στο οποίο ενώνεται αντλία Τύπου Ι.
 • Η προαιρετική μέγιστη παροχή στους αγωγούς λαμβάνεται πλέον υπόψη από όλες τις μεθόδους διόδευσης και όχι μόνο από το δυναμικό κύμα.
 • Νέα φόρμα επιλογής αντικειμένων με περισσότερες δυνατότητες.

Ποτάμια Ροή 

 • Σημαντικές βελτιώσεις στον επιλυτή ανομοιόμορφης ροής.
 • Βελτιωμένη εκτύπωση σε Microsoft Word.
 • Αναμορφωμένα μενού προγράμματος.

Σας καλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΤεχνοΛογισμικής (www.technologismiki.com) για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες της νέας γενιάς προγραμμάτων.

 

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA