Αναζήτηση στο site
  Εργαλεία Δικτύων Αποχέτευσης

Έκδοση 11.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα επεκτείνει τη λειτουργικότητα του προγράμματος Δίκτυα Αποχέτευσης προσθέτοντας σε αυτό διάφορες πολύ χρήσιμες δυνατότητες, όπως η αυτόματη διαστασιολόγη, η κατανομή παροχών στο δίκτυο και η δημιουργία καμπυλών ίσης τιμής.

Δυνατότητες

 • Δυνατότητα δημιουργίας καμπυλών ίσης τιμής με βάση σημειακά δεδομένα ή αποτελέσματα, π.χ. με βάση το υψόμετρο εδάφους στους κόμβους.
 • Κύριες/δευτερεύουσες ισοϋψείς. Οι κύριες ισοϋψείς είναι παχύτερες και υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής τις τιμής τους στην οριζοντιογραφία (αλλά και εξαγωγής τους σε αρχείο DXF).
 • Δυνατότητα καθορισμού ελάχιστης και μέγιστης τιμής από τον χρήστη για τους χρωματισμούς και τις καμπύλες. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικού χρώματος για τιμές μεγαλύτερες της μέγιστης τιμής και χαμηλότερες της ελάχιστης τιμής.
 • Αυτόματη διαστασιολόγηση του δικτύου με βάση τις διαθέσιμες προδιαγραφές αγωγών.
 • Τοποθέτηση αγωγών σε σταθερό βάθος.
 • Κατακόρυφη μετακίνηση δικτύου.
 • Κατανομή συνολικής παροχής σε όλο το δίκτυο με βάση τα μήκη των αγωγών.
 • Κατανομή συνολικής εξυπηρετούμενης επιφάνειας σε όλο το δίκτυο με βάση τα μήκη των αγωγών.
 • Υπολογισμός συνολικού εμβαδού εξυπηρετούμενων επιφανειών ακαθάρτων.
 • Διαγραφή όλων των εισροών του δικτύου.
 • Εισαγωγή εξυπηρετούμενων επιφανειών από κλειστές polylines ενός DXF αρχείου, με αυτόματη σύνδεση με το πλησιέστερο κόμβο.
 • Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους από δίκτυο τριγώνων (3DFaces σε αρχείο DXF).
 • Απόλυτη ενσωμάτωση στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος Δίκτυα Αποχέτευσης
Demo

Καμπύλες ίσης τιμής
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο


349.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA