Αναζήτηση στο site
  Μετατροπή συντεταγμένων

Έκδοση 10.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή συντεταγμένων από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο. Έχει την δυνατότητα να μετατρέπει συντεταγμένες που βρίσκονται σε αρχεία κειμένου πρακτικά οποιασδήποτε μορφής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας μετατροπής αρχείων DXF, ArcView Shapefile καθώς και αρχείων GTM Trackmaker.

Δυνατότητες

 • Μετατροπή συντεταγμένων από/προς πρακτικά οποιοδήποτε σύστημα.
 • Χρήση αρχείων κειμένου πρακτικά οποιασδήποτε μορφής.
 • Απευθείας μετατροπή αρχείων DXF, ArcView Shapefile καθώς και αρχείων GTM Trackmaker.
 • Γρήγορα πλήκτρα για την επιλογή των συνηθέστερων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Πρoβολές (από και προς μετατροπή)

 • Γεωδαιτική
 • GEOREF
 • Global Area Reference System (GARS)
 • Γεωκεντρική
 • Τοπική Καρτεσιανή
 • Military Grid Reference System (MGRS)
 • United States National Grid (USNG)
 • Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική (UTM)
 • Παγκόσμια Πολίκή Στερεογραφική (UPS)
 • Albers Κωνική Ίσης Έκτασης
 • Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή (S)
 • British National Grid (BNG)
 • Bonne
 • Cassini
 • Ισοκυλινδρική
 • Eckert IV (S) & Eckert VI (S)
 • Ισαπέχουσα κυλινδρική (S)
 • Γνωμονική (S)
 • Σύμμορφη κωνική Lambert (1 βασική παράλληλος)
 • Σύμμορφη κωνική Lambert (2 βασικές παράλληλοι)
 • Μερκατορική (Βασική Παράλληλος)
 • Μερκατορική (Συντελεστής Κλίμακας)
 • Κυλινδρική Miller
 • Mollweide (S)
 • Ney`s (Τροποποιημένη Σϋμμορφη Κωνική Lambert)
 • Κάνναβος Νέας Ζηλανδίας (NZMG)
 • Πλάγια Μερκατορική
 • Ορθογραφική
 • Πολική Στερεογραφική (Βασική Παράλληλος)
 • Πολική Στερεογραφική (Συντελεστής Κλίμακας)
 • Πολυκωνική
 • Ημιτονοειδής
 • Στερεογραφική (S)
 • Εγκάρσια ισοκυλινδρική
 • Εγκάρσια Μερκατορική
 • Van der Grinten
 • Σύστημα Αναφοράς F-16
 • ΕΓΣΑ (x,y)
 • ΕΓΣΑ (φ,λ)
 • Ελληνικό σύστημα Bessel (φ,δλ)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (φ,λ)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (x,y, ζώνη 4)
 • ΓΥΣ ED50 Ελλάδα (x,y, ζώνη 5)
 • Τριών μοιρών Ανατολική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • Τριών μοιρών Δυτική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • Τριών μοιρών Κεντρική Ζώνη (ΥΠΕΧΩΔΕ) ΤΜ3
 • HATT Πλάγια Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή
Demo

Κύρια φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο


49.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA