Αναζήτηση στο site
  Βελτιστοποίηση Άρδευσης

Έκδοση 10.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα επεκτείνει τη λειτουργικότητα του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης προσθέτοντας σε αυτό διάφορες πολύ χρήσιμες δυνατότητες, όπως η βελτιστοποίηση δικτύου άρδευσης (ή γενικά ακτινωτού δικτύου υπό πίεση), ο υπολογισμός χαρακτηριστικής δικτύου (με δυνατότητα υπολογισμού παρούσας αξίας της συνολικής επένδυσης), υπολογισμό παροχών με βάση την πρώτη πιθανοτική σχέση του Clement κλπ.

Δυνατότητες

  • Βελτιστοποίηση δικτύου άρδευσης ή γενικά ακτινωτού δικτύου υπό πίεση.
  • Χρήση οποιουδήποτε πλήθους πιθανών διατομών.
  • Χρήση πολλαπλών περιορισμών: Μέγιστη ταχύτητα σε αγωγούς, ελάχιστη ταχύτητα σε αγωγούς, ελάχιστη πίεση σε κόμβους, αυξανόμενη διάμετρος αγωγού προς τα ανάντη (προαιρετικό), έλεγχος διαθεσιμότητας διατομής (προαιρετικό).
  • Υπολογισμός χαρακτηριστικής καμπύλης δικτύου, με δυνατότητα υπολογισμού της παρούσας αξίας ολόκληρης της επένδυσης (αντλίες, κόστη χρήσης, κόστη ενέργειας, αναγωγή τιμών σε παρούσα αξία με βάση οριζόμενο επιτόκιο κλπ).
  • Αυτόματος υπολογισμός των παροχών με χρήση της πρώτης πιθανοτικής σχέσης του Clement.
  • Πεδίο «Υδροληψίες» στις ιδιότητες των κόμβων για τον ακριβέστερο υπολογισμό των παροχών κατά Clement.
  • Δυνατότητα ανεξάρτητης απαίτησης πίεσης σε κάθε κόμβο.
  • Δυνατότητα παγίωσης ενός ή περισσότερων αγωγών σε συγκεκριμένες διατομές.
  • Απόλυτη ενσωμάτωση στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης

Ρυθμίσεις βελτιστοποίησηςΚάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Βελτιστοποίηση
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Ρυθμίσεις χαρακτηριστικής
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Χαρακτηριστική
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Γράφημα
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Παροχές κατά Clement
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο


499.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA