Αναζήτηση στο site
  Χαρακτηριστικό Κύμα

Έκδοση 10.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή
Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει τις παραμέτρους του χαρακτηριστικού κύματος με χρήση της μεθόδου SMB (Sverdrup - Munk - Bretschneider). Το μοντέλο SMB είναι το πλέον διαδεδομένο μοντέλο βραχυπρόθεσμης περιγραφής της καταστάσεως διαταραχής της θάλασσας.

Δυνατότητες

  • Εύρεση παραμέτρων χαρακτηριστικού κύματος (ύψος, περίοδος, διάρκεια πνοής) με την μέθοδο SMB.
  • Εισαγωγή δεδομένων ακτογραμμών από αρχεία DXF σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων.
  • Διαθέσιμες οι ακτογραμμές της Ελλάδας σε ΕΓΣΑ '87.
  • Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών σημείων υπολογισμού.
  • Δυνατότητα SNAP σε αντικείμενα που βρίσκονται στο υπόβαθρο.
  • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
  • Live Update.
  • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Δείγμα Τεύχους

Κεντρική φόρμα προγράμματος

Ανεμολογικά δεδομένα

Πίνακες αποτελεσμάτων

Επαγγελματικές εκτυπώσεις

 


129.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA