Αναζήτηση στο site
  Φρεάτια Υδροσυλλογής

Έκδοση 7.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει την απορροφητικότητα φρεατίων υδροσυλλογής τύπου σχάρας, στομίου, σχάρας & στομίου και σχαρωτών αγωγών που υπάρχουν μεμονωμένα ή όλα μαζί σε κάθε διατομή μίας ή περισσοτέρων τάφρων οδών.
 
Οι παροχές που εξυπηρετούνται από τα φρεάτια υδροσυλλογής μπορούν να εισάγονται είτε με απόλυτες τιμές, είτε με επιφάνειες λεκανών απορροής. Ως λεκάνες απορροής νοούνται οι επιφάνειες του οδοστρώματος που απορρέουν και πιθανόν εξωτερικές λεκάνες απορροής.
 
Τα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου σχάρας μπορούν να είναι ένα από τα επτά τυπικά φρεάτια: παράλληλες και κάθετες ράβδοι, ράβδοι με κλίσεις 30 και 45 μοιρών, κυψελωτή εσχάρα, κλπ.
 
Δυνατότητες
 • Υπολογισμός φρεατίων υδροσυλλογής σε ένα ή περισσότερα τμήματα στο ίδιο αρχείο.
 • Υπολογισμός παροχών με απευθείας τιμές ή μέσω λεκανών απορροής.
 • Υπολογισμός φρεατίων τύπου σχάρας (7 τυπικές μορφές), στομίου, σχάρας & στομίου, σχαρωτών αγωγών.
 • Εύκολη χρήση, άμεσα αποτελέσματα.
 • Αυτόνομο τεύχος υπολογισμών.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Πλήθος εργαλείων και αυτοματισμών.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Εγχειρίδιο Χρήσης

Κεντρική φόρμα προγράμματος

Στόμια

Όμβριες καμπύλες

Κυψελωτή σχάρα

Απορροή

 


199.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA