Απόφαση 11601/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για λόγους προστασίας του υφισταμένου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και προς αποφυγή παρερμηνειών λόγω της πολυπλοκότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας τον καθορισμό των παρακάτω όρων δόμησης:

 

Τομέας Β1: συντελεστής δόμησης 0.8 κάλυψη 50%, ύψος 8 m, υποχρεωτική απόσταση από τα όρια του οικοπέδου Δ με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, όπως ισχύει σήμερα και υποχρεωτική πρασιά 4,0 μέτρα πλην των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Βασιλέως Παύλου.

 

Τομείς Α και Β: συντελεστής δόμησης 1.20 κάλυψη 70% ύψος 11 m με προσαύξηση 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης, τοποθέτηση κτιρίου κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Επίσης:

 

α) Επιτρέπεται για μικρά οικόπεδα η συνολική δόμηση να μην είναι μικρότερη των 100 m2.

 

β) Για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα για τα οποία έχει συνταχθεί σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πριν από την ισχύ του από 26-01-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Δ/1979) επιτρέπεται η δόμηση για κάθε συνιδιοκτήτη να μην είναι μικρότερη απ' αυτή που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του, με βάση τον καθορισμένο με την παρούσα συντελεστή δόμησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.