Απόφαση 13353/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1982/130/ΕΟΚ της 15-02-1982, (EEL 59/1982) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια και προς την οδηγία 1988/35/ΕΟΚ της 02-12-1987 (EEL 20/1988) που προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο την παραπάνω οδηγία.

 

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στις υπόγειες εργασίες ορυχείων με εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να τις θέσουν σε κίνδυνο.

 

Κατά παρέκκλιση από την απόφαση 2923/161/1986 (ΦΕΚ 176/Β/1986) περί ηλεκτρολογικού υλικού προς χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1976/117/ΕΟΚ και την οδηγία 1979/169/ΕΟΚ, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις επιφανείας των ορυχείων αυτών, οι οποίες μπορεί να κινδυνεύουν από τα εύφλεκτα αέρια που διοχετεύονται από το σύστημα υπόγειου εξαερισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.