Απόφαση 17388/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Την επιβολή προκηπίων όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και λοιποί όροι και περιορισμοί όρων δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας I

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου.

 

2. Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα.

 

α. τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

β. Τα οποία κατά τη δημοσίευσή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 έχουν ελάχιστο πρόσωπο 7 m.

 

Ελάχιστο εμβαδόν 100 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων 70% της επιφάνειας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης 1.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 12 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1.5 m.

 

Β. Τομέας II

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραπάνω παράγραφος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα ως παραχωρήθηκαν με την από Ι.Γ. 1025/17-09-1980 απόφαση Νομάρχη Ηλείας.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70%.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

5. Μέγιστο ύψος 12 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1.5 m.

 

a.17388.96Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.