Απόφαση 29-psk-33045-1186/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τομέας Ι: Συντελεστής δόμησης: 0.8

 

Ο συντελεστής δόμησης ισχύει με περιορισμούς ως εξής:

 

α) Για κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης και τουριστικές εγκαταστάσεις ή συνολική δομημένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 1.600 m2.

 

β) Για κτίρια κοινής ωφέλειας η συνολική δομημένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 2.000 m2.

 

γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις η συνολική δομημένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 400 m2.

 

Η παραπάνω συνολική δομημένη επιφάνεια μπορεί να μην είναι μικρότερη των 300 m2.

 

Για οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 300 m2 ορίζεται κατά παρέκκλιση ο συντελεστής δόμησης ως εξής:

 

α) Για οικόπεδα μικρότερα των 100 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.6.

 

β) Για οικόπεδα μικρότερα των 200 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 και η συνολική δομημένη επιφάνεια μπορεί να μην είναι μικρότερη των 160 m2.

 

γ) Για οικόπεδα μικρότερα των 300 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.0 και η συνολική δομημένη επιφάνεια μπορεί να μην είναι μικρότερη των 240 m2.

 

Οι λοιποί όροι δόμησης προβλέπονται τον Τομέα Α, τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τον τομέα του συντελεστή δόμησης και καθορίζονται όπως παρακάτω:

 

Αρτιότητα: Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

 

Παρέκκλιση αρτιότητας: Όπως προβλέπεται από το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα, άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα που είχαν:

 

1) Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 στις 13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 

2) Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979).

 

3) Με όποιες δυνατότητες και εμβαδόν είχαν στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

Τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

Παρέκκλιση μέγιστου ποσοστού κάλυψης:

 

1. Για οικόπεδα μικρότερα των 100 m2 ποσοστό κάλυψης: 80%.

 

2. Για οικόπεδα μικρότερα των 200 m2 ποσοστό κάλυψης: 160/2Ε, όπου Ε: το εμβαδόν του οικοπέδου.

 

Μέγιστο ύψος κτιρίων: 7.5 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.