Απόφαση 32752/83

Απόφαση 32752/1227/1983: Παράταση υποβολής δηλώσεων για αυθαίρετα κτίσματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 32752/1227/1983: Παράταση υποβολής δηλώσεων για αυθαίρετα κτίσματα, (ΦΕΚ ), 02-06-1983.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 15 (παράγραφος 8).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, και 7 αποφασίζουμε:

 

Παρατείνεται μέχρι 31-07-1983 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει στις 15-06-1983.

 

Αθήνα 27-05-1983

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε απόφαση 44469/1898/1983 (ΦΕΚ 441/Β/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.