Απόφαση 42638/91 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικοί όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο χώρο της Κοινοτικής Αγοράς ισχύει η ΔΠ/33406/1979 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 14/Δ/1980) με την οποία εγκρίθηκε η επιβολή ειδικών όρων δόμησης στον χώρο της Αγοράς Επανομής, εξαιρουμένης της παραγράφου που αφορούσε τον ορισμό περιγράμματος του κτιρίου, ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 65%.

 

β) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2, μέγιστο ύψος 7.5 m.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 1.3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.