Απόφαση 42638/91 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τομέας ΒΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

8.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2

 

8.2. Επί πλέον των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

8.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

8.4. Συντελεστής δόμησης: 1.

 

8.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 11 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.