Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια, των οποίων την παραγγελία έχει εγγράφως ή τηλεγραφικώς ή δια συμβολαίου - συμφωνητικού αποδεχθεί, υποχρεούμενος, εν εναντία περιπτώσει όπως εξασφαλίσει την διαμονή τούτων εις έτερον Ξενοδοχείο, της αυτής τουλάχιστον τάξεως, κείμενο στην αυτή πόλη και διαθέτον εν πάση περιπτώσει τις αυτές ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα, αθλοπαιδιάς, κ.λ.π.) ως οι δια το δικό του Ξενοδοχείο διαφημιζόμενα. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο Ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς κατά την τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής, μεταξύ του Ξενοδοχείου του και του ετέρου Ξενοδοχείου. Εφόσον τα ανωτέρω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθούν, ο Ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει με το σύνολο της συμφωνηθείσης, δι' ολόκληρο το χρονικό διάστημα, τιμής διαμονής τον πελάτη, είτε ούτος έχει προέλθει με το Ξενοδοχείο εις απ' ευθείας συμφωνία, είτε είναι κομιστής διατακτικής Πρακτορείου (voucher), εκδοθείσης κατόπιν εν ισχύ Συμφωνητικού - Συμβολαίου.

 

Απαγορεύεται στον Ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις κλινών περισσοτέρων της εις κλίνες δυναμικότητας του Ξενοδοχείου του.

 

Παράβαση της ανωτέρω διατάξεως θέλει επιφέρει κατά του Ξενοδόχου ως διοικητική κύρωση τον υποβιβασμό του Ξενοδοχείου του στην αμέσως κατωτέρα τάξη επί ένα έτος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.