Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διοριζόμενοι δι' αποφάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού υπεύθυνοι Διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να επιμελούνται της τηρήσεως του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών περί Ξενοδοχείων Νόμων και λοιπών διατάξεων.

 

Οι Επιχειρηματίες Ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν εις τα καθήκοντα του Διευθυντή, του τελευταίου υποχρεούμενου, εν τοιαύτη περιπτώσει, εις υποβολή σχετικής αναφοράς εις την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Παράβαση των ανωτέρω θέλει επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο κατά του Διευθυντή, όσο και κατά της Επιχειρήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.