Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο πελάτης με την άφιξή του στο Ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει εις τον Ξενοδόχο ή τον εντεταλμένο Διευθυντή του Ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα ως και τα χρήματα άτινα φέρει μεθ' αυτού έναντι αποδείξεως. Εν εναντία περιπτώσει ο Ξενοδόχος δεν ευθύνεται δια την τυχόν απώλεια αυτών.

 

Δια τα λοιπά αντικείμενα τα εισκομισθέντα υπό του πελάτου ο Ξενοδόχος απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, εάν η ζημία ή η απώλεια οφείλεται εις αμέλεια του πελάτου ή των συνοδευόντων αυτόν προσώπων ή των επισκεπτόμενων αυτόν ή των εν τη υπηρεσία του ευρισκομένων.

 

Επίσης ο Ξενοδόχος απαλλάσσεται πάσης ευθύνης εάν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται εις ανωτέρα βία (σεισμό, πυρκαγιά, κ.λ.π.) ή εις την ιδιάζουσα του πράγματος φύση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.