Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις περίπτωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού ο πελάτης ή ο Ξενοδόχος δύνανται, εάν παραστεί ανάγκη, να αποταθούν εις την Τουριστική Αστυνομία, ή ελλείψει ταύτης εις τις λοιπές Αστυνομικές Αρχές αίτινες υποχρεούνται όπως παρέχουν εις τον αιτούντα πάσαν νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού τούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.