Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εάν το δωμάτιον εκμισθωθεί δι' ορισμένο χρόνο, ο Ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση προ της παρελεύσεως του συμφωνηθέντος χρόνου, εκτός εάν ο πελάτης:

 

α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.

β) Ασθενήσει εκ μεταδοτικής νόσου ή άλλης νόσου, που προκαλεί ενόχληση εις του λοιπούς πελάτες του Ξενοδοχείου.

γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη.

 

Αντιστοίχως ο πελάτης οφείλει:

 

α) Να δεχθεί το παρ' αυτού ή μέσω τρίτου, τη εντολή του, κρατηθέν δωμάτιο εκτός εάν τούτο δεν είναι σύμφωνο προς την παραγγελία του.

β) Να διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι πέρατος του συμφωνηθέντος χρόνου, υποχρεούμενος εν εναντία περιπτώσει να καταβάλει στον Ξενοδόχο αποζημίωση αντιστοιχούσα προς το ήμισυ του μισθώματος, των υπολοίπων ημερών του αναλογούντος επί της συμφωνηθείσης τιμής διανυκτερεύσεως.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και δια την περίπτωση μη προσελεύσεως του πελάτου κατά την καθορισθείσα ημερομηνία, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, που αποδεικνύεται εξ αδιάσειστων γεγονότων ή αποδεικτικών στοιχείων.

 

Η κατά τα άνω συμφωνία μεταξύ πελάτου και Ξενοδόχου, περί της διάρκειας της μισθώσεως είναι ισχυρά, εφόσον υφίσταται σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.