Απόφαση 56666/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Χαρακτηρίζεται ως ενεργό το 1Γ οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Θράκης, Κλαζομενών, Καραϊσκάκη του Δήμου Ταύρου (νομού Αττικής), όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 56666/1990 πράξη του.

 

Ακριβές αντίγραφο του διαγράμματος αυτού θα είναι αναρτημένο στο Τμήμα Αρχείου Σχεδίων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πουλίου και Αμαλιάδος 17, επί 20 τουλάχιστον ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.