Απόφαση 56749/83

Απόφαση 56749/2393/1983: Παράταση υποβολής συμπληρωματικής δηλώσεως για τα αυθαίρετα κτίσματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 56749/2393/1983: Παράταση υποβολής συμπληρωματικής δηλώσεως για τα αυθαίρετα κτίσματα, (ΦΕΚ 574/Β/1983), 05-10-1983.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 15 (παράγραφος 8), αποφασίζουμε:

 

Παρατείνεται μέχρι 31-12-1983 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 στις παρακάτω περιοχές:

 

α) στην περιοχή νομού Αττικής που καθορίστηκε ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου με το από 22-06-1983 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησις σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και

 

β) στην περιοχή της πόλεως Καλαμάτας, που καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν Γ30328/1189/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 330/Δ/1983).

 

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει α) για την περιοχή του νομού Αττικής από 08-10-1983 και β) για την περιοχή της πόλεως Καλαμάτας, από 26-10-1983.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-09-1983.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.