Απόφαση 61781/75

Απόφαση 61781/2178/1975: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ειδικής κατηγορίας υπαιθρίων κινηματογράφων δι' αυτοκίνητα (drive-in cinema)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 61781/2178/1975: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ειδικής κατηγορίας υπαιθρίων κινηματογράφων δι' αυτοκίνητα (drive-in cinema), (ΦΕΚ 1577/Β/1975), 31-12-1975.

 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις των άρθρων 15 και 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 58/1973 περί μέτρων προς ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Βιομηχανίας κ.λ.π., του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 175/1973 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 267/1974 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων νομοθεσίας, αποφασίζομεν:

 

Καθορίζουμε ως ακολούθως τους όρους και τις προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ειδικής κατηγορίας υπαιθρίων κινηματογράφων δι' αυτοκίνητα (drive-in cinema).

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Εν Αθήναις τη 20-12-1975

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.