Απόφαση 650/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κοινοποίηση εγγράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) κοινοποιεί στη Διεύθυνση Συντονισμού, Έρευνας και Επιθεώρησης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων όλα τα έγγραφα που κοινοποιεί και στις περιφερειακές Πολεοδομικές Υπηρεσίες τα οποία αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, και παρέχουν σ' αυτή κάθε αναγκαίο ενημέρωση για την εκτέλεση του έργου της σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.