Απόφαση 6676/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε όλη την περιοχή μελέτης που περιλαμβάνει περιοχή εντός των καθορισθέντων ορίων και περιοχή εκτός των ορίων τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα που έχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 250 m2.

 

β) Τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

 

Επί πλέον των παραπάνω προϋποθέσεων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον στον οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60%.

 

Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

Το ύψος των κτιρίων μετράται σε κάθε όψη τους από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου).

 

Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2.4 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μπορεί να κατασκευασθεί στέγη με μέγιστο ύψος 1.8 m και κλίση 30%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.