Απόφαση 6681/89

Απόφαση Φ.919.1/6681/1989: Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ.919.1/6681/1989: Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων, (ΦΕΚ 378/Β/1989), 23-05-1989.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2475/1953 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 191/Α/1953) Περί Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών και αφού λάβαμε υπόψη την από 02-11-1988 Εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού / Ταμείο Εθνικής Άμυνας, Αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε το νέο Κανονισμό Στρατιωτικών Οικημάτων των Αξιωματικών (ΣΟΑ) που συντάχθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού / Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

 

Η ισχύς τούτου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε παύει η ισχύς της αριθμόν ΣΚ/300-6/1982 παλαιού Κανονισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-04-1989

 

Οι Υπουργοί

 

Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων

 

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 2: Επιτροπές Στέγασης

Άρθρο 3: Διοικούσες Επιτροπές

Άρθρο 4: Ειδικά Στρατιωτικά Οικήματα Αγάμων Αξιωματικών

Άρθρο 5: Συντήρηση - Δαπάνες

Άρθρο 6: Συντηρητές Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών

Άρθρο 7: Οικοφύλακες - (Θυρωροί)

Άρθρο 8: Καθήκοντα Επιτροπών Στέγασης

Άρθρο 9: Καθήκοντα Διοικούσας Επιτροπής

Άρθρο 10: Καθήκοντα Συντηρητού Κτιρίων

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι Στέγασης

Άρθρο 12: Μη δικαιούμενοι Στέγασης

Άρθρο 13: Μέλη οικογενείας

Άρθρο 14: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Άρθρο 15: Αποχώρηση των Αξιωματικών από τα Διαμερίσματα που Διατέθηκαν

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις Ενοικούντων Στρατιωτικών

Άρθρο 17: Μηνιαία Βασικά Μισθώματα

Άρθρο 18: Δαπάνες Συντήρησης Κτιρίων, Λειτουργίας και Επισκευής Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών

Άρθρο 19: Τηρούμενες Καρτέλες - Βιβλία - Καταστάσεις

Άρθρο 20: Τελικές Διατάξεις

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.