Απόφαση 68577/83

Απόφαση 68577/2906/1983: Παράταση υποβολής δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 68577/2906/1983: Παράταση υποβολής δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, (ΦΕΚ 684/Β/1983), 25-11-1983.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 15 παράγραφος 8 αποφασίζουμε:

 

Παρατείνουμε μέχρι 31-12-1983 την προθεσμία υποβολής της κατά το άρθρο 15 παρ. 5 δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων, που βρίσκονται σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών προ του έτους 1923.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-11-1983.

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε απόφαση 77821/3156/1983 (ΦΕΚ 758/Β/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.