Απόφαση 77460/83

Απόφαση 77460/3155/1983: Παράταση υποβολής δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή νομού Αττικής και πόλεως Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 77460/3155/1983: Παράταση υποβολής δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή νομού Αττικής και πόλεως Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας), (ΦΕΚ 758/Β/1983), 29-12-1983.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 15 παράγραφος 8, αποφασίζουμε:

 

Παρατείνεται μέχρι 31-03-1984 η προθεσμία υποβολής της κατά το άρθρο 15 παράγραφος 5 δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτων που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:

 

α) στην περιοχή νομού Αττικής που καθορίστηκε ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου με το από 22-06-1983 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησις σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και

 

β) στην περιοχή της πόλης Καλαμάτας που καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν Γ30328/1189/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 330/Δ/1983).

 

Η απόφαση αυτή που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα κυρωθεί νομοθετικά.

 

Αθήνα, 28-12-1983.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.