Απόφαση 92140/74

Απόφαση Φ411.2/92140/1974: Περί καθορισμού των κτιριολογικών στοιχείων των διδακτηρίων των Ανωτέρων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ411.2/92140/1974: Περί καθορισμού των κτιριολογικών στοιχείων των διδακτηρίων των Ανωτέρων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών, (ΦΕΚ 1076/Β/1974), 21-10-1974.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 109/1973 (ΦΕΚ 195/Α/1973) περί ιδρύσεως Ανωτέρων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών.

 

2. Την 10/1974 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτικού Προσωπικού, αποφασίζομεν:

 

Τα των απαιτουμένων κτιριακών εγκαταστάσεων των Ανωτέρων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών, που περιλαμβάνουν Τμήματα ειδικότητος αντίστοιχα των λειτουργούντων εις τα ΚΑΤΕ, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Ονοματολογία χώρων

Αριθμός σπουδαστών ανά χώρο

Επιφάνεια αιθούσης (m2)

Καθαρά επιφάνεια ανά σπουδαστή ανά m2

(1)

(2)

(3)

(4)

I. Γενικοί χώροι διδασκαλίας

 

 

 

1. Τάξις

30

50

1,65

2. Αμφιθέατρον διδασκαλίας

90

100

1,11

3. Σχεδιαστήριον

20

50

2,50

ΙΙ. Βασικά Εργαστήρια

 

 

 

Φυσικής - Χημείας:

 

 

 

1. Εργαστήριον Φυσικής

30

70

2,34

α. Βοηθητικοί χώροι του Εργαστηρίου Φυσικής

30

45

1,50

2. Εργαστήριον Χημείας

30

70

2,34

α. Βοηθητικοί χώροι του Εργαστηρίου Χημείας

30

25

0,54

ΙΙΙ. Τεχνολόγοι Μηχανικοί

 

 

 

1. Εργαστήριον Οικοδομικών Υλικών

15

90

6,00

2. Εργαστήριον Αντοχής Υλικών

15

90

6,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών

15

40

2,67

3. Εργαστήριον Υδραυλικής

30

400

13,35

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Υδραυλικής

30

23

1,53

4. Εργαστήριον Εδαφοτεχνικής και Ασφαλτικής

30

120

4,00

5. Εργαστήριον Ηλεκτρισμού

15

90

6,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Ηλεκτρισμού

15

30

2,00

6. Εργαστήριον Ηλεκτρικών Μηχανών

15

90

6,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών

15

33

2,20

7. Εργαστήριον Ηλεκτρικών

15

90

6,00

8. Εργαστήριον Σερβομηχανισμών

15

90

6,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Σερβομηχανισμών

15

40

2,67

9. Εργαστήριον υψηλής τάσεως

15

120

8,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου υψηλής τάσεως

15

23

1,53

10. Επαγγελματικό Εργαστήριον Μηχανολόγων (Μηχανολόγων και Ναυπηγών)

15

600

40,00

α. Βοηθητικοί χώροι Επαγγελματικού Εργαστηρίου Μηχανολόγων (Μηχανολόγων και Ναυπηγών)

15

78

5,20

11. Συνεργείον Μηχανολόγων Μηχανικών

15

500

33,33

12. Εργαστήριον Τοπογραφίας και Φωτογραμμετρίας

15

75

5,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Τοπογραφίας

15

23

1,53

13. Επαγγελματικό Εργαστήριον Δομικών Υλικών και Αποθήκη Εργαλείων

15

450

30,00

14. Υπόστεγον Κατασκευών

15

600

40,00

15. Εργαστήριον Τηλεπικοινωνιών

15

90

6,00

ΙV. Τεχνολογία Τροφίμων

 

 

 

1. Εργαστήριο επεξεργασίας Τροφίμων

15

400

26,67

2. Εργαστήριον Χημείας Τεχνολογίας Τροφίμων

15

60

4,00

3. Εργαστήριον Μικροβιολογίας Τεχνολογίας Τροφίμων

15

600

4,00

α. Βοηθητικοί χώροι Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τεχνολογίας Τροφίμων

15

50

3,33

4. Εγκαταστάσεις Τεχνολογίας Τροφίμων

15

60

4,00

5. Εργαστήριο επεξεργασίας Τροφίμων

15

450

30,00

6. Πρότυπον Εργαστήριον Γαλακτοκομίας

15

380

25,33

7. Οργανοληπτικές Δοκιμές

15

30

2,00

8. Εργαστήρια Συσκευασίας

15

400

4,00

9. Χώρος Επιδείξεως Εξοπλισμού

15

60

4,00

10. Συνεργείον Συντηρήσεως Εξοπλισμού και Αποθήκης

15

80

5,33

V. Διοίκησις Επιχειρήσεων

 

 

 

1. Αίθουσα Δακτυλογράφων

30

60

2,00

2. Αίθουσα Γραφειακής Ασκήσεως

30

90

3,00

VI. Παραϊατρικά Επαγγέλματα

 

 

 

1. Εργαστήριον Βιολογίας

15

70

4,67

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

5

 

β. Αποθήκη

 

 

10

γ. Λογιστήριον

30

65

2,17

δ. Προθήκη Διαφημίσεων

 

14

 

2. Ειδικό Διαγνωστικό Μικροβιολογικό Εργαστήριον

15

75

5,00

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

5

 

β. Αποθήκη

10

10

 

3. Εργαστήριον Κλινικής Χημείας

15

75

5,00

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

5

 

4. Εργαστήριον Νοσοκόμων

15

75

5,00

α. Αποθήκη

 

10

 

5. Εργαστήριον Μαιευτικής

15

75

5,00

α. Αποθήκη

 

10

 

β. Αίθουσα Εκπαιδευτή (4.5)

 

10

 

6. Εργαστήριον Ραδιολογίας Ακτινογραφίας

15

90

6,00

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

10

 

β. Αποθήκη

 

10

 

γ. Σκοτεινός Θάλαμος

 

10

 

7. Εργαστήριον Φυσιοθεραπείας

15

90

6,00

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

10

 

β. Αποθήκη

 

10

 

8. Εργαστήριον Τεχνολογίας Οδόντων

15

75

5,00

α. Αίθουσα Εκπαιδευτή

 

10

 

β. Αποθήκη

 

10

 

9. Εργαστήριον Μαγειρικής

15

40

2,67

10. Αίθουσα Συνεντεύξεων

4

10

2,50

11. Γενικοί βοηθητικοί χώροι (παράγραφοι 1 - 10)

 

 

 

α. Αποστείρωσις Υαλικών Αποθήκη

15

60

4,00

β. Παρασκευαστήριον Υλικά

15

30

2,00

γ. Πειραματόζωα

 

10

 

δ. Ζυγοί

 

15

 

ε. Κεντρόφυτα Εργαλεία

 

20

 

στ. Γενική Αποθήκη

 

50

 

VII. Γεωπονία

 

 

 

1. Εργαστήριον Γεωργικής Χημείας

15

75

5,00

2. Εργαστήριον Γεωργικής Βιολογίας

15

70

4,67

3. Βοηθητικοί Χώροι

15

38

2,33

4. Υπόστεγον Γεωργικών Μηχανών

15

6,00

40,00

5. Χώρος Γεωργικών Επιδείξεων

15

1,00

6,67

6. Θερμοκήπιον

15

30

2,00

7. Γεωργικά Κτίρια (βλέπε ανάλυση)

 

 

 

α. Μικρές Καλλιέργειες

2,181,30

β. Εκτεταμένες Καλλιέργειες

3,498,30

ΙΧ. Ειδικοί Χώροι Διδασκαλίας

 

 

 

1. Εργαστήριον Γλώσσης

16

60

4,00

2. Βιβλιοθήκη

1.000

 

0,40

3. Εργαστήριον Μαθηματικών και Επεξεργασίας Δεδομένων

30

110

3,65

α. Βοηθητικοί Χώροι (Εργαστηρίου Μαθηματικών)

30

110

3,65

Χ. Κοινόχρηστοι Χώροι

 

 

 

1. Διοίκησις

1.000

420

0,42

2. Πολλαπλής Χρήσεως και Συνεδριάσεων

1.000

630

0,63

3. Επιφάνεια Ερμαριών

2.000

200

0,35

4. Καντίνα

1.000

 

0,35

5. Κουζίνα

1.000

 

0,15

Γραφικές Τέχνες:

 

 

 

1. Στοιχειοθεσία, Βιβλιοδεσία, Τυπογραφία

15

150

10,00

2. Φωτογραφικό Εργαστήριον

15

75

5,00

3. Βοηθητικοί Χώροι

15

75

5,00

Εστίες Σπουδαστών: (Μονάδα 72 Σπουδαστών)

 

 

 

1. Ύπνος και Μελέτη

72

378,00

5,25

2. Κοινόχρηστοι Χώροι

72

43,20

0,60

3. Πλυντήριον

72

54,00

0,75

4. Κλιμακοστάσιον και Χώροι Κυκλοφορίας

72

246,50

3,42

5. Επίβλεψις και Αποθήκη

72

28,80

0,40

 

Δια κυκλοφορία, τοίχους και εγκαταστάσεις Υγιεινής προστίθενται:

 

α) Δια τα συνεργεία και εργαστήρια 25%.

β) Δια πάντες τους λοιπούς χώρους 35%.

 

Δια πάντα τα λοιπά κτιριολογικά στοιχεία, άτινα δεν ρυθμίζονται δια της παρούσης, ισχύει η 33606/1972 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 254/Β/1972), ως τροποποιήθηκε υπό της υπ' αριθμόν Φ.430.6/11/85162/1974 όμοιας (ΦΕΚ 987/Β/1974).

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 12-10-1974

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.