Απόφαση d6-f1-8295/95

Απόφαση Δ6/Φ1/8295/1995: Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ6/Φ1/8295/1995: Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης, (ΦΕΚ 385/Β/1995), 10-05-1995.

 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2244/1994 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 168/Α/1994), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Άδειες

Άρθρο 2: Συμβάσεις

Άρθρο 3: Λοιπές διατάξεις

Παράρτημα

 

Αθήνα, 19-04-1995

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.