Απόφαση p100/85

Απόφαση Π/100/1985: Περί συμπληρώσεως της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης Νομάρχη Κεφαλληνίας Περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών του νομού Κεφαλληνίας: Αγία Ειρήνη, Αγία Ευφημία, ..., Χαράκτι, Χιονάτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π/100/1985: Περί συμπληρώσεως της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης Νομάρχη Κεφαλληνίας Περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών του νομού Κεφαλληνίας: Αγία Ειρήνη, Αγία Ευφημία, ..., Χαράκτι, Χιονάτα, (ΦΕΚ 17/Δ/1985), 07-02-1985.

 

Ο Νομάρχης Κεφαλληνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

2. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την από 08-01-1985 εισήγηση - αιτιολόγηση - του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Περί συμπληρώσεώς της οίκοθεν 2973/1984 κ.λ.π.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1/09-01-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Κεφαλληνίας Περί συμπληρώσεώς της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης κ.λ.π., αποφασίζουμε:

 

1. Την συμπλήρωση της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης της Νομάρχη Κεφαλληνίας και ειδικότερα του κεφαλαίου Μ Περί γενικών διατάξεων με την προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1 τροποποιούμενης της αρίθμησης του κεφαλαίου Μ σε 1, 2, 3.

 

2. Η νέα παράγραφος θα αναφέρει:

 

{Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα υπογραφής της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης, εκτελούνται όπως έχουν, υπό τον όρο της κατασκευής στέγης και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της και προ της δημοσιεύσεώς της κοινοποίησης στους ενδιαφερομένους.

 

Αργοστόλι, 10-01-1985

 

Η Νομάρχης

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.