Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμοδία επιτροπή προς επιθεώρηση και λήψη αποφάσεως αποτελείται:

 

Α. Δια τις επιχειρήσεις σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων:

 

α) δι' ολόκληρον την περιφέρεια Διοικήσεως Πρωτευούσης, εκ του Διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας, ή Πειραιώς, ως Προέδρου, εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας αστυνομικής αρχής, εκ του Διευθυντού της υγειονομικής υπηρεσίας Διοικήσεως Πρωτευούσης, εκ του νομοκτηνιάτρου και εκ του προϊσταμένου του γραφείου σχεδίου πόλεως,

 

β) εις τις έδρας των Υγειονομικών Κέντρων, εκ του Διευθυντού του οικείου Υγειονομικού Κέντρου, ως Προέδρου, εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας αστυνομικής αρχής, εκ του ιατρού του δήμου, εκ του νομοκτηνιάτρου και του Νομομηχανικού.

 

Τα μέλη των επιτροπών τούτων αναπληρώνονται υπό των νομίμων αναπληρωτών των,

 

γ) εις τα λοιπά μέρη, εξ ολοκλήρου της τοπικής υγειονομικής επιτροπής, μετέχοντος και του οικείου αστυνόμου.

 

Β. Δια τα λοιπά καταστήματα η Επιτροπή αποτελείται εκ του Διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου, όπου υπάρχει τοιούτος, εκ του εκτελούντος την αστυνομική υπηρεσία και εκ του οικείου αστυνόμου.

 

Εις τις ανωτέρω επιτροπές δύναται να μετέχει άνευ ψήφου και αντιπρόσωπος επαγγελματιών, καλούμενος υπό του Προέδρου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 11.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1379/1973.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.