Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νόμος 4060/1929 περί κυρώσεως του από 18-09-1928 νομοθετικού διατάγματος περί μέτρων προς πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων καταργείται.

 

2. Οι εις εκτέλεσιν του νόμου 4060/1929 εκδοθείσες διατάξεις εξακολουθούν ισχύουσες μέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν δια τοιούτων εκδιδομένων συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 

Οι παραβάσεις τούτων διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 14.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.