Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα εργαστήρια, εργοστάσια, καταστήματα, αποθήκες κ.λ.π. ων διατάχθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος το κλείσιμο, κλείονται υποχρεωτικώς άνευ ετέρας διατυπώσεως και σφραγίζονται υπό της αρμοδίας αστυνομικής αρχής εις ην παραδίδονται οι κλείδες αυτών, συντασσόμενης εκθέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 8.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.