Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αληθής έννοια των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938, ως νυν ισχύουν, είναι ότι αυτές εφαρμόζονται και επί κτημάτων ανηκόντων εις την δημόσια περιουσίαν του Κράτους (κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, οδών κ.λ.π.).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβήτητα υπό την κατοχήν του Δημοσίου, τιμωρείται, διωκόμενος αυτεπαγγέλτως, δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών, ης δεν συγχωρείται η μετατροπή, και δια χρηματικής ποινής, τουλάχιστον, 100.000 δραχμών.}

 

3. Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Ο άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση ταύτης ή και ο δυνάμει αδείας, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκδιδομένης, επιφέρων επί του αιγιαλού ή της παραλίας, ή λοιπών χώρων οιανδήποτε μεταβολή δια κατασκευής ή τροποποιήσεως ή καταστροφής των έργων ή του εδάφους δια λήψεως χώματος, λίθων ή άμμου ή άλλως πως, αδιάφορο αν εκ τούτου επήλθε ή μη ζημία εις την παραλία, αιγιαλό ή λοιπούς χώρους, τιμωρείται, διωκόμενος και αυτεπαγγέλτως, δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών, ης δεν συγχωρείται και η μετατροπή και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχμών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.