Βασιλικό διάταγμα 14/8/61 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Επί αναγκαίων ανοιγμάτων επί πλαγίων όψεων ανοικτών πλαγίων αυλών οικοδομών του συνεχούς οικοδομικού συστήματος. Αν τα ανοίγματα έχουν θέα προς το μη οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου απαιτείται μόνο η τήρηση του πλάτους των 3 m της ζώνης ελευθέρας θέας (παράγραφος 2)}

 

2. Το υπ' αριθμόν 75 σχήμα του άρθρου 33 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος μετά του επεξηγηματικού του υπομνήματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{

bd.9.8.55.75

}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.