Βασιλικό διάταγμα 15/6/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων, προ της ισχύος του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών κ.λ.π., οικισμών (πόλεων, κωμών και συνοικισμών), των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Εις το κεντρικό τμήμα του Οικισμού, ως τούτο προσδιορίζεται δια πράξεως του οικείου Νομάρχου μετά την γνώμη του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m.

Ελάχιστον βάθος: 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Εις το υπόλοιπον τμήμα του Οικισμού:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m.

Ελάχιστον βάθος: 18 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα αυτοτελή οικόπεδα, άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν μεν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα έχουν:

 

α) Εις το κεντρικό τμήμα του Οικισμού:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 4 m.

Ελάχιστον βάθος: 4 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 30 m2.

 

β) Εις το υπόλοιπον τμήμα του Οικισμού:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 6 m.

Ελάχιστον βάθος: 8 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 100 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.