Βασιλικό διάταγμα 277/63

ΒΔ 277/1963: Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 277/1963: Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών, (ΦΕΚ 65/Α/1963), 22-05-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του νόμου 3214/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΔΚΣΤ'/1912 περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων κ.λ.π. και ιδίως τα άρθρα 3 και 9 τούτου, την υπ' αριθμόν 368/05-12-1962 γνωμοδότηση του παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας Τεχνικού Συμβουλίου, ως και την υπ' αριθμόν 48/30-01-1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Βιομηχανίας Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα ασφαλείας για τους μόνιμους ατμολέβητες - Τρόπος κατασκευής και επισκευής - Υλικά

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Έλεγχος και δοκιμασία ατμολέβητων

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Πλάκα ταυτότητας και πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής

Άρθρο 6: Προθερμαντήρες και υπερθερμαντήρες

Άρθρο 7: Ασφαλιστικές δικλείδες

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Μανόμετρο

Άρθρο 10: Βαλβίδα συγκρατήσεως

Άρθρο 11: Τροφοδότηση ατμολέβητων με νερό

Άρθρο 12: Γενικός ατμοφράκτης

Άρθρο 13: Κρουνός εκκένωσης

Άρθρο 14: Στάθμη ύδατος

Άρθρο 15: Υδροδείκτες

Άρθρο 16: Ασφάλειες θυρών εστιών, αυλοθαλάμων και καπνοθαλάμων

Άρθρο 17: Κλειστά δοχεία θερμαινόμενα δια γυμνού πυρός

 

Κεφάλαιο Β: Κατάταξη ατμολέβητων σε κατηγορίες

 

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Γ: Εγκατάσταση ατμολέβητων

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Δ: Φορητοί ατμολέβητες

 

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο Ε: Ατμολέβητες ατμοκίνητων

 

Άρθρο 24

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ατμοδοχεία

 

Άρθρο 25: Χαρακτηρισμός ατμοδοχείων και εξαιρέσεις

Άρθρο 26: Κατασκευή - δοκιμασία - πλάκες ταυτότητας

Άρθρο 27: Ασφαλιστικές δικλείδες

Άρθρο 28: Μανόμετρο ατμοδοχείων

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Ζ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

 

Εις τον αυτόν επί της Βιομηχανίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-04-1963

 

Παύλος Β.

 

Ο επί της βιομηχανίας υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.