Βασιλικό διάταγμα 521/63

ΒΔ 521/1963: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθμού 451/1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 521/1963: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθμού [ΒΔ] 451/1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων, (ΦΕΚ 145/Α/1963), 17-09-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Το άρθρο 11 του από [Ν] 18-10-1925 νομοθετικού διατάγματος περί Ιδρυμάτων Υγιεινής και Ιατρικής εν γένει.

 

2. Το άρθρο 3 του από [Ν] 20-11-1935 αναγκαστικού νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [Ν] 18-10-1925 νομοθετικού διατάγματος περί Ιδρυμάτων Υγιεινής και Ιατρικής εν γένει.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1333/07-11-1962 γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 473/1963 γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά τα στα επόμενα άρθρα οριζόμενα, το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 451/1962 (ΦΕΚ 108/Α/1962) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Ιδιωτικών Κλινικών κ.λ.π.

 

Άρθρο 16: Φυσικοθεραπευτήρια

Άρθρο 17: Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας

 

Εις τον αυτόν επί της Κοινωνίας Πρόνοιας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-09-1963.

 

Παύλος Β.

 

Ο Επί της Κοινωνίας Πρόνοιας Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.